صفحه آرشیو

تقویم شیعه دهم ذی الحجه

تقویم شیعه دهم ذی الحجه

تقویم شیعه دهم ذی الحجه ۱٫عید سعید قربان ۲٫ چهل شب از وعده خداوند گذشت کتاب توراه در الواح آسمانى مسطور به حضرت موسى علیه السّلام نازل گردید ۳٫ وفات مفسّر اعظم  فضل بن الحسن بن فضل طبرسى ۴٫ وفات ابن‏ الانباری، ادیب و نحوی ۵٫…