صفحه آرشیو

تقویم شیعه دوازدهم صفر

تقویم شیعه دوازدهم صفر

تقویم شیعه دوازدهم صفر ۱٫ آغاز محاصره‏ تبریز پایتخت اتابکان ازبک توسّط سپاهیان خوارزمشاه ۲٫ درگذشت سلمان ساوجی غزل گو و قصیده سرای بزرگ ایرانی ۳٫ شکست نهایی سربازان انگلیس از نیروهای مصری …