صفحه آرشیو

تقویم شیعه دوم شوال

تقویم شیعه دوم شوال

تقویم شیعه دوم شوال ۱٫ پیامبر اسلام عایشه را در ماه شوّال قبل از سوده تزویج کرد ۲٫ درگذشت ابن تعاویذی، شاعر بغدادی ۳٫ وفات ابوبکر نقّاش، محدّث شهیر عراقی ۴٫ تولّد ابن واصل، مورّخ و ادیب مسلمان ۵٫ تصرّف آمل مرکز حکومت سادات…