صفحه آرشیو

تقویم شیعه سوم شوال

تقویم شیعه سوم شوال

تقویم شیعه سوم شوال ۱٫ جعفر بن محمد بن هارون ملقب به متوکل روز سوم یا چهارم شوال سال ۲۴۷ قمرى کشته شد ۲٫ تأسیس اوّلین خانقاه، مسیحیت در کشور مصر در امپراتوری روم ۳٫ درگذشت ابن ‏یونس، دانشمند و ریاضیدان عرب ۴٫ تصرّف شهر شیراز…