صفحه آرشیو

تقویم شیعه سیزدهم ذی الحجه

تقویم شیعه سیزدهم ذی الحجه

تقویم شیعه سیزدهم ذی الحجه ۱٫ سومین روز از ایام تشریق ۲٫ هاجر مادر حضرت اسماعیل با مرض تب از دنیا رفت ۳٫ انعقاد دومین پیمان اهل یثرب معروف به به عَقَبه‏ی دوم با پیامبر در مکه ۴٫ آغاز سلطنت آلب ارسلان سلجوقی، پس از طغرل سلجوقی…