صفحه آرشیو

تقویم شیعه شانزدهم محرم

تقویم شیعه شانزدهم محرم الحرام

تقویم شیعه شانزدهم محرم الحرام ۱٫ تدوین تاریخ اسلامی در عهد خلیفه ‏ی دوم ۲٫ تولّد رضاقلی خان هدایت، رئیس مدرسه‏ ی دارالفنون در عهد ناصرالدّین‏ شاه ۳٫ شکست امیر عبدالقادر الجزایری در برابر استعمارگران فرانسوی ۴٫ درگذشت حاج سید…