مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تقویم شیعه ششم صفر

تقویم شیعه ششم صفر

تقویم شیعه ششم صفر

تقویم شیعه ششم صفر ۱٫ تولّد قطب‌الدّین شیرازی، فیلسوف ایرانی [۶۳۴ ق] ۲٫ قتل میرزا آقاخان کرمانی از همکاران سید جمال‌الدّین اسدآبادی [۱۳۱۴ ق] ۳٫

ادامه مطلب »