صفحه آرشیو

تقویم شیعه نوزدهم صفر

تقویم شیعه نوزدهم صفر

تقویم شیعه نوزدهم صفر ۱٫ تولّد ابومعشر بلخی، منجّم شهیر ایرانی ۲٫ رحلت فقیه جلیل آیت‌الله‏ سید مرتضی لنگرودی http://shiastudies.com تقویم شیعه نوزدهم صفر تقویم شیعه نوزدهم صفر