صفحه آرشیو

تقیه

تقیه

پیامبر اکرم و تقیه

پبامبر اکرم و تقیه در زندگی پیامبر اکرم که دوست و دشمن در شهامت و شجاعت و تدبیر او تردید ندارند، مسائلی وجود دارد که در کمال پنهان کاری انجام شده است همانند سه سال دعوت مخفیانه و همچنین هجرت آن حضرت که در کمال استتار صورت گرفت، به طوری…

تقیه در قرآن کریم ونقش آن در انسجام اسلامی

تقیه در قرآن کریم ونقش آن در انسجام اسلامی تعریف تقیه تعریف هایی که از واژه ی «تقیه» شده، تقریباً همه آن ها دارای مضامین مشترک است. تقیه ازوقی یعنی نگهداری وحفظ می آید و فاء الفعل آن به تاء قلب شده است. این کلمه مصدر است و در…

ایدئولوژی ‏هاى رایج عصر غیبت و رابطه‏ ى آن با رفتار سیاسى علما۳

ایدئولوژی ‏هاى رایج عصر غیبت و رابطه‏ ى آن با رفتار سیاسى علما۳ ایدئولوژی ‏هاى رایج عصر غیبت و رابطه‏ ى آن با رفتار سیاسى علما۲ ایدئولوژی ‏هاى رایج عصر غیبت و رابطه‏ ى آن با رفتار سیاسى علما۱ «تقیه» «غیبت» و «انتظار» از واژه‏هاى مهم…

تقیه چیست؟

تقیه چیست؟ تقیه از معتقدات کلامی - فقهی شیعه است که ریشه قرآنی دارد. در قرآن مجید در چند آیه به طور صریح (نحل، آیه ۱۰۶) یا ضمنی به تقیه اشاره شده است. تقیه به معنای پوشیده داشتن اعتقاد از مخالفان به خاطر ضرر دینی یا جانی یا دنیوی است.…

مرز تقیه با دوریی و نفاق چیست؟

مرز تقیه با دوریی و نفاق چیست؟ پرسش مرز و حدود و فرق تقیه با موارد زیر را بیان فرمایید. ۱- گفتن حرف حق نزد سلطان جائر ۲- نفاق و دورویی ۳- خفت،خواری و تظلم ۴- امر به معروف و نهی از منکر. پاسخ اجمالی تقیه یک نوع تاکتیک حساب شده براى حفظ…

تقیه مداراتی چیست؟

تقیه مداراتی چیست؟ ۱. تقیه مداراتی چیست و شرایط انجام آن چگونه است؟ ۲. کسی که وظیفه او تقیه است و از این جهت برخی از واجبات، مثل روزه از او فوت شده، آیا باید قضای آن را انجام دهد؟ "مداراه" از ریشه "دری" به معنای مهربان بودن، و رضایت کسى…

تقیه در فرهنگ دینی

تقیه در فرهنگ دینی مقدمه از مسائل قابل توجه در مطالعه ی عقاید، فقه و حدیث شیعه، بررسی نقشی است که برای عنصر تقیه می توان قائل شد و این مسأله از آن جا مورد توجه قرار می گیرد که در نقد و بررسی بسیاری از روایات و فتاوای قهی به عامل تقیه…

چگونگی بهره برداری جریان امامت از فرهنگ تقیه (۷)

چگونگی بهره برداری جریان امامت از فرهنگ تقیه (۷) پیایند و تمایز تقیه در دو فاز چنان که یادآوری شده تقیه در هر دو شرایط مختلف ضعف و قدرت موضوعیت و مطلوبیت دارد. در این جا به طور اجمال به گوشه ای از پیایندها و تمایزشان با یکدیگر می پردازیم.…

چگونگی بهره برداری جریان امامت از فرهنگ تقیه (۲)

چگونگی بهره برداری جریان امامت از فرهنگ تقیه (۲) چگونگی فرهنگ شدن تقیه فرهنگ شدن چیزی به دو صورت ممکن است تحقق یابد: ۱) تکرار تا حد جای گرفتن در مرکز ثابت ذهن و عادت شدن؛ ۲) تعریف شدن برای فرد تا جایی که بین او و آن چیز رابطه ی معنوی…

چگونگی بهره برداری جریان امامت از فرهنگ تقیه (۱)

چگونگی بهره برداری جریان امامت از فرهنگ تقیه (۱) چکیده نویسنده این نوشتار در پی آن است که روشن نماید تقیه، به عنوان یک تز عقیدتی - عملی در اسلام و جزء لاینفک مذهب تشیع، زمانی می تواند منشأ اثر و سازنده باشد که همچون فرهنگ در ذهن یکایک…