صفحه آرشیو

تواضع و تکبر کوه ها در برابر کشتی نوح

تواضع و تکبر کوه ها در برابر کشتی نوح

تواضع و تکبر کوه ها در برابر کشتی نوح پرسش: «مجاهد می‌گوید چون خداى تعالى قوم نوح را هلاک کرد، کوه‌ها تکبّر آوردند و جودى تواضع نمود، خداى کشتى نوح را بر وى فرود آوردی»؛ دلیل تکبر و تواضع چه بود؟ پاسخ اجمالی…