مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تورات

شناخت تورات

توراه، توریه . این واژه عبری و به معنی شریعت و وصیت است. نامی که یهودان به قانون موسی (علیه السلام)دهند و گاه از آن

ادامه مطلب »

تورات چیست؟

این لفظ تعریب «توره یا تورا» ی عبری است که یهودیان استثنا آن را ناموس یا شریعت می‏دانند ولی معنای درست و دقیق آن آموزش

ادامه مطلب »

تولد تورات

ششم رمضان، سالروز نزول وحی به موسی (ع) است؛ نزول تورات مقدس که پیام پروردگار برای یهودیان بود. پیروان موسی (ع) از زبان شیوا و

ادامه مطلب »

تورات در گذر زمان

مقدمهتورات واژه ای عبری است که از «توره» به معنای هدایت و ارشاد و یا قانون و شریعت گرفته شده است.(سوسه، ۱۴۸).به عبارت دیگر از

ادامه مطلب »