مرکز اسلامی جعفری ، در طول دو دهه فعالیت‌های اسلامی، به یکی از مراکز اسلامی هدایت کننده در آمریکای شمالی تبدیل شده است. این مرکز به منبعی بسیار مهم برای مسلمانان در آمریکای شمالی بوده و آنان را در انجام فرائض دینی یاری می‌رساند. در وب سایت این مرکز در اینترنت، لینک‌هایی چون سخنان معصومین، […]