صفحه آرشیو

توصیفات پیامبر در مورد امام علی دلیل بر حقانیت

توصیفات پیامبر در مورد امام علی دلیل بر حقانیت

توصیفات پیامبر در مورد امام علی دلیل بر حقانیت خلاصه پرسش چرا برخی تمجیدهای پیامبر اسلام(ص) نسبت به برخی صحابه را ناظر به زمان و موقعیت خاص دانسته، اما توصیفات حضرتشان در مورد امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) را دلیلی مطلق…