صفحه آرشیو

جامعه و تربیت

جامعه و تربیت

تسخیر متقابل انسانها از دیدگاه قرآن و روان شناسی بررسی بنیادین و تحلیلی موضوع تسخیر انسانها

تسخیر متقابل انسانها از دیدگاه قرآن و روان شناسی بررسی بنیادین و تحلیلی موضوع تسخیر انسانها مقدمه دریافته های جدید روان شناسی بعضا به نکاتی برمی خوریم که نوعی همگرایی بین آنچه که ادیان الهی اظهار می دارند با آنچه علوم تجربی بیان می کند…

جایگاه، نقش و رسالت معلم و مربی از دیدگاه قرآن و روایات

جایگاه، نقش و رسالت معلم و مربی از دیدگاه قرآن و روایات مقدمه : (لقد من الله علی المومنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین) (آل عمران/ آیه ۴۶۱)کلمات…

تسخیر متقابل انسانها از دیدگاه قرآن و روان شناسی بررسی بنیادین و تحلیلی موضوع تسخیر انسانها

تسخیر متقابل انسانها از دیدگاه قرآن و روان شناسی بررسی بنیادین و تحلیلی موضوع تسخیر انسانها مقدمه دریافته های جدید روان شناسی بعضا به نکاتی برمی خوریم که نوعی همگرایی بین آنچه که ادیان الهی اظهار می دارند با آنچه علوم تجربی بیان می…

تسخیر متقابل انسانها از دیدگاه قرآن و روان شناسی بررسی بنیادین و تحلیلی موضوع تسخیر انسانها

تسخیر متقابل انسانها از دیدگاه قرآن و روان شناسی بررسی بنیادین و تحلیلی موضوع تسخیر انسانها مقدمه دریافته های جدید روان شناسی بعضا به نکاتی برمی خوریم که نوعی همگرایی بین آنچه که ادیان الهی اظهار می دارند با آنچه علوم تجربی بیان می…

خواب بهتر با اقداماتی ساده

از رختخواب فقط برای خواب و فعالیت جنسی استفاده کنید. رختخواب محل مطالعه، برنامه ریزی برای روز بعد یا انجام دادن تکالیف روزانه نیست. در افرادی که از رختخواب برای انجام دادن فعالیت های متفرقه استفاده می کنند، ممکن است ارتباط بین رختخواب با…

خواب بهتر با اقداماتی ساده

از رختخواب فقط برای خواب و فعالیت جنسی استفاده کنید. رختخواب محل مطالعه، برنامه ریزی برای روز بعد یا انجام دادن تکالیف روزانه نیست. در افرادی که از رختخواب برای انجام دادن فعالیت های متفرقه استفاده می کنند، ممکن است ارتباط بین رختخواب با…

خواب بهتر با اقداماتی ساده

از رختخواب فقط برای خواب و فعالیت جنسی استفاده کنید. رختخواب محل مطالعه، برنامه ریزی برای روز بعد یا انجام دادن تکالیف روزانه نیست. در افرادی که از رختخواب برای انجام دادن فعالیت های متفرقه استفاده می کنند، ممکن است ارتباط بین رختخواب با…

تربیت و جامعه

مقدمه یکی از اهداف مهم دین و بعثت انبیاعلیهم السلام تربیت و تزکیه انسان است. دین اسلام نیز در احکام عبادی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود، تربیت انسان ها را وجه همت خویش قرار داده است. تربیت انسان در جامعه صورت می گیرد; زیرا انسان مدنی…