صفحه آرشیو

جانشین پیامبر صلی الله علیه واله

جانشین پیامبر صلی الله علیه واله

جانشین پیامبر صلی الله علیه واله مقدمه امامت در مکتب تشیّع یکی از اصول دین است و وظایف امام در این مکتب، امتداد وظایف پیغمبرصلی الله علیه و آله وسلم می باشد یعنی فلسفه بعثت پیامبران با فلسفه نصب و تعین امام از طرف خداوند یکی است و همان…