صفحه آرشیو

حديث كساء

حدیث کساء

حدیث کساء ماجراى حدیث کساء به طور متفاوت و در چندین مکان تکرار شده است. یک مورد آن بعد از جریان مباهله، یعنی همان سال نهم هجری، اواخر ماه ذی‌الحجه است که پیامبر و اهل‏بیت علیهم السلام در زیر جامه‌ای قرار گرفتند و آیه تطهیر نازل شد.…