صفحه آرشیو

حدیث درباره دفع بلا

حدیث درباره دفع بلا

امام صادق علیه السلام: هر که نگران رسیدن بلایی به خود باشد و پیش از رسیدن بلا دعا کند خداوند عز و جل هرگز آن بلا را به او نرساند. میزان الحکمه ج۴ ص۲۱ http://shiastudies.com حدیث درباره دفع بلا