صفحه آرشیو

حروف مقطعه

حروف مقطعه

تأملی در کتابِ هیروگلیف در قرآن

هیروگلیف در قرآن، سعد عبدالمطلب العدل، ترجمه: دکتر حامد صدقی و دکتر حبیب الله عباسی، انتشارات سخن، ۱۳۸۸ یکمهیروگلیف، زبان مصریان باستان است. شامبلیون ( ۱۸۳۲ - ۱۷۹۰ )، افسر فرانسوی، « حجر الرشید » را در مصر یافت که بر آن سنگ…