صفحه آرشیو

حلما لقب حضرت زینب

حلما لقب حضرت زینب

حلما لقب حضرت زینب خلاصه پرسش آیا حلما از القاب حضرت زینب(س) بود؟ پرسش با سلام، آیا حلما از القاب حضرت زینب(س) است؟ پاسخ اجمالی «حلمی = حلما» مؤنث حلیم است؛ مانند صغیر و صغرا. چنین لقبی برای…