صفحه آرشیو

خطبه کربلا.امام حسین.شیعه.شیعه شناسی.قرآن

تجلّی بیان قرآن در خطبه های امام حسین(ع) (۲)

تجلّی بیان قرآن در خطبه های امام حسین(ع) (۲) لعنت اهل کتاب به زبان پیامبر خویش از جمله آیات مورد نظر امام حسین (ع) آیه شریفه: «لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم» بود. این لعنت بی جهت نبوده بلکه در اثر نافرمانی و…

تجلّی بیان قرآن در خطبه های امام حسین(ع) (۱)

تجلّی بیان قرآن در خطبه های امام حسین(ع) (۱) مقدمه قرآن که خود را "هدی للناس" می داند، طوری تنظیم شده است. که هر کس می تواند به مقدار سطح فکر خود از خرمن معارف آن خوشه برگیرد. هم برای عارفان، ‌حکیمان، متکلمین و سایر اندیشوران برنامه هدایتی…