صفحه آرشیو

دایره المعارف کامپیوتری علوم اسلامی

دایره المعارف کامپیوتری علوم اسلامی

دایره المعارف کامپیوتری علوم اسلامی تاریخ تاسیس ۱۳۷۳ کشور مکان استقرار ایران ریاست عالی محمدهادی آل راضی مسئول محمد جواد قوچانی اهداف و چشم انداز تهیه، تدوین و تولید نرم افزارهای شیعی به زبان عربی…