صفحه آرشیو

رافضی نامیدن شیعه

رافضی نامیدن شیعه

رافضی نامیدن شیعه پرسش چرا اهل سنت و وهابیت به شیعیان رافضی می گویند؟ رافضی به چه معنا است؟ جواب اجمالی: رافضی به معنای رها کننده است و در ابتدا به کسی گفته می شد که با حکومت وقت مخالفت کند و چون شیعیان خلافت بعضی خلفا را…