صفحه آرشیو

راهنمای زائران اربعین – احکام

راهنمای زائران اربعین – احکام

راهنمای زائران اربعین - احکام وضو * وضوگرفتن با آبِ آشامیدنی و آب‌سردکن‌های داخل صحن‌ها که مخصوص نوشیدن گذاشته شده، باطل است. چون آب وضو باید مباح باشد و این آب‌ها ویژه نوشیدن است، نه وضو گرفتن. * اگر زائر برای رفتن به حرم مطهر و…