صفحه آرشیو

رجاء بن حیوه

رجاء بن حیوه

 اوزاعی (م ۱۵۷ه)

یکی دیگر از محدثان درباری که اهل سنت و حدیث، بسیار به بزرگی از وی یاد می‌کنند «بوعمرو، عبدالرحمان بن عمرو»()، مشهور به اوزاع است. مزی از او به: «... إمام أهل الشام فی زمانه فی الحدیث والفقه...» یاد کرده…