صفحه آرشیو

رجعت در امت اسلام در آئینه قرآن

رجعت در امت اسلام در آئینه قرآن

رجعت در امت اسلام در آئینه قرآن مقدمه در مقاله قبلی پیرامون تعریف رجعت که همان زنده شدن مردگان و بازگشت ایشان به این دنیا، تاریخچه رجعت و نظر بزرگان پیرامون آن مطالبی بیان شد .همچنین ثابت شد که رجعت از نظر عقلی امری ممکن است…