صفحه آرشیو

روان درماني

روان درماني

سلامت از دیدگاه قران کریم با محوریت سوره مبارکه کهف

سلامت از دیدگاه قران کریم با محوریت سوره مبارکه کهف مقدمه : قران کریم در ایات بسیاری به اهمیت مال پرداخته و به انواع برخوردهای انسان با مال اشاره کرده است در ایه ای آن را زینت چند روزه دنیا معرفی کرده است و درجای دیگر هشدار داده که…

سلامت از دیدگاه قران کریم با محوریت سوره مبارکه کهف

سلامت از دیدگاه قران کریم با محوریت سوره مبارکه کهف مقدمه : قران کریم در ایات بسیاری به اهمیت مال پرداخته و به انواع برخوردهای انسان با مال اشاره کرده است در ایه ای آن را زینت چند روزه دنیا معرفی کرده است و درجای دیگر هشدار داده که…

سلامت از دیدگاه قران کریم با محوریت سوره مبارکه کهف

سلامت از دیدگاه قران کریم با محوریت سوره مبارکه کهف مقدمه : قران کریم در ایات بسیاری به اهمیت مال پرداخته و به انواع برخوردهای انسان با مال اشاره کرده است در ایه ای آن را زینت چند روزه دنیا معرفی کرده است و درجای دیگر هشدار داده که…

روان درمانی در قرآن (۱)

مقدمه برای ایجاد تعدیل یا تغییر شخصیت و رفتار افراد، ضرورت دارد ابتدا درباره تعدیل یا تغییر افکار و گرایشهای فکری آنان اقدام شود چون رفتار انسان تحت تأثیر افکار و گرایشات او قرار دارد. به همین دلیل هدف اساسی روان درمانی، تغییر تفکرات…

روان درمانی در قرآن (۳)

عنوان: روان درمانی در قرآن (۳) ۹- تقوی و پرهیزگاری تقوی از ماده (وقایه) به معنی نگهداری است و به این معنی که انسان خود را از زشتیها و بدیها و آلودگیها و گناهان نگه می دارد. تقوی یک نیروی کنترل درونی است که انسان را در برابر طغیان شهوات…

روان درمانی در قرآن (۲)

۲- روزه روزه از نظر روانی برای انسان فواید زیادی دارد، علاوه بر اینکه موجب پرورش و تهذیب نفس و درمان بسیاری از بیماری های روانی و جسمی است، نوعی تمرین و مقاومت نفس در برابر شهوات و تسلط بر آنهاست. در حدیث شریف نبوی آمده است: «…

روان درمانی در قرآن (۴)

۱۴- صبر صبر از دیدگاه قرآن به عنوان والاترین و بالاترین درجه دین داری است به عنوان عامل آرامش هم مطرح می شود. مطمئن ترین کشتی نجات و کلید هر خیر و خوبی و دروازه خوشبختی و کامرانی دنیا و آخرت صبر است.آیات زیادی برای صبر و صابران و لطف…