صفحه آرشیو

روایات رجعت

نگاهی به تطور جایگاه روایات رجعت در منابع امامیه

نگاهی به تطور جایگاه روایات رجعت در منابع امامیه چکیده از میان روایات رجعت آنچه بیشتر تا پیش از قرن چهارم رواج داشته و توجه محدثان را به خود جلب کرده، روایات دابّه و عصا و میسم است. تعداد این روایات اندک بوده و بیانگر شأنی از شئون امامت…