مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: روزنامه 19دی

اهانت به جای نقد

آیت پیمان در مصاحبه با روزنامه «۱۹دی»: عجیب است که حتی بزرگان علمی ما در مباحث بسیار بدیهی و مبرهن و تبیین شده مثل شئونات ولایت

ادامه مطلب »