صفحه آرشیو

زبان

حفظ زبان و شهوت

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله مَن ضَمِنَ لی ما بینَ لِحْیَیْهِ و ما بینَ رِجْلَیْهِ ضَمِنتُ له الجَنّهَ هر کس به من تضمین دهد که زبان و شهوت خویش را حفظ کند،من بهشت را براى او ضمانت مى کنم معانی الأخبار : ۴١١/٩٩