صفحه آرشیو

زراره بن اعین

رگه‌هایی از رأی‌گرایی در اندیشه و عملکرد اجتهادی زراره بن اعین

رگه‌هایی از رأی‌گرایی در اندیشه و عملکرد اجتهادی زراره بن اعین چکیده زراره بن اعین فقیه، متکلم و محدث امامی، یکی از شخصیت‌های جریان‌ساز کوفه در سده دوم است. وی در عرصه‌های گوناگون فقهی، کلامی و حدیثی فعالیت‌های چشمگیری در میان امامیه…