صفحه آرشیو

زلزله

راه جلوگیری از حوادث زیان‌بار و پدیده‌های طبیعی مانند سیل و زلزله چیست؟

راه جلوگیری از حوادث زیان‌بار و پدیده‌های طبیعی مانند سیل و زلزله چیست؟ پرسش راه و چاره‌ای برای جلوگیری از حوادث زیان‌بار و پدیده‌های طبیعی مانند سیل و زلزله در اسلام چیست؟ پاسخ اجمالی زلزله و امثال آن از بلاهای طبیعی، دارای آثار…