صفحه آرشیو

زمان سقط جنین و فاصله آن تا شهادت حضرت فاطمه(س)

زمان سقط جنین و فاصله آن تا شهادت حضرت فاطمه(س)

زمان سقط جنین و فاصله آن تا شهادت حضرت فاطمه(س) حضرت فاطمه زهرا(س)، چند روز پس از حمله به خانه‌شان سقط جنین کرده و چند روز بعد از آن به شهادت رسید؟ پرسش چند روز فاصله بین ضربت خوردن حضرت زهرا(س) و شهادتشان وجود داشت؛ چطور…