صفحه آرشیو

زنده بودن حضرت عیسی دلیل برتری

زنده بودن حضرت عیسی دلیل برتری

زنده بودن حضرت عیسی دلیل برتری خلاصه پرسش آیا زنده بودن حضرت عیسی(ع) دلیل بر برتری حضرتشان بر همه‌ی پیامبران و برگزیدگان است؟ پرسش برخی این شبهه را مطرح می‌کنند که اگر خداوند پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) را دوست…