صفحه آرشیو

زندگی تعمق گرانه و زندگی فعّالانه

زندگی تعمق گرانه و زندگی فعّالانه

درباره زندگی تعمق گرایانه

اشاره: توماس آکوئیناس عضو دسته مذهبی دومینیکی ( ۷۴- ۱۲۲۵) بزرگ ترین فیلسوف و متأله کلیسای قرون وسطایی بود. به او سال ها پس از مرگش یعنی بسال ۱۳۲۳ مقام قدّیسی داده و به سال ۱۵۶۷ پاپ پیوس پنجم Pope Pius V به «دکتر…