صفحه آرشیو

زهیر بن قین

زهیر بن قین که بود؟ ویژگی های شخصیتی ایشان چه بود؟

زهیر بن قین که بود؟ ویژگی های شخصیتی ایشان چه بود؟ زهیر بن قین دارای چه ویژگی‌هایی بود که امام حسین(ع) تلاش در هدایت او داشت و چگونه او با یک ملاقات، به امام پیوست؟ پرسش زهیر بن قین چه ویژگی خاصی داشت که امام حسین(ع) فرستاده‌ای برای…