صفحه آرشیو

زیارات عاشورا

آیا سند زیارت عاشورا صحیح است؟

آیا سند زیارت عاشورا صحیح است؟ حضرت آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ سؤالی در خصوص سند زیارت عاشورا می فرمایند: صرف نظر از تأییدات غیبی ای که از طرق معتبر، درباره ی زیارت عاشورا وارد شده _ که خود، دلیل بر اعتبار این زیارت شریف است_ سندی که…