مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: زیارت

فلسفه زيارت

فلسفه زیارت

فلسفه زیارت     زیارت، به سوی دیار یار رفتن و حدیث آشنایی به حضور دوست بردن است.زیارت، جذبه است و جذبه از مقوله عشق.

ادامه مطلب »