صفحه آرشیو

ساخت و گسترش حرم ها

ساخت و گسترش حرم ها

ساخت و گسترش حرم ها عده ای میگویند چرا خرج زیادی برای گسترش حرم های اهل بیت میکنید و این در تضاد با ساده زیستی است جواب چیست؟ ساختن گنبد و ضریح از طلا و نقره یا ساخت صحنهای بزرگ به منظور گرایش به دنیا و یا دنیا پرستی و تشویق مردم به زر…