صفحه آرشیو

سازمان حج و زیارت قم

سازمان حج و زیارت قم

سازمان حج و زیارت قم کشور مکان استقرار ایران تاریخچه حج به عنوان یکی از احکام اسلامی که درشرایط خاص بر مسلمانان واجب می‌شود پس از ظهور اسلام همچون سایر احکام و واجبات، توسط مسلمانان واجب‌ الحج انجام می‌شود و معمولاً‌…