صفحه آرشیو

سبک زندگی برترین زن جهان

سبک زندگی برترین زن جهان

سبک زندگی در چارچوب رفتاری برترین زن جهان

سبک زندگی در چارچوب رفتاری برترین زن جهان این ادعا که انتخاب‌های هر فردی ریشه در اندیشه و طرز تفکر او دارد نیاز به استدلال ندارد، اما این ادعا که اندیشه و انتخاب افراد هم تابع نوع رفتارهای روزمره‌ی آن‌هاست، در نگاه اول عجیب می‌نماید. اما…