صفحه آرشیو

سخنان امام

سخنان امام

قرآن در سیره و سخن امام کاظم (ع)

قرآن در سیره و سخن امام کاظم (ع) طلیعه یکی از نشانه های عظمت اهل بیت (علیهم السلام) این است که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) آنها را عِدل کتاب خدا قرار داده است و از این که قرآن بیانگر همه چیز است، معلوم می شود معصومین که عدل قرآن هستند…

اهلبیت (علیهم السّلام) ذریه و نسل پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله)؟

مناظره امام كاظم(ع) با هارون هارون الرّشید (پنجمین خلیفه عبّاسی) در گفتگویی، با امام كاظم ـ علیه السّلام ـ سخن را چنین ادامه داد و به آن حضرت خطاب كرده و گفت: شما در بین عام و خاص ، روا دانسته‌اید تا شما را به رسول خدا ـ صلّی الله…

اهلبیت (علیهم السّلام) ذریه و نسل پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله)؟

مناظره امام كاظم(ع) با هارون هارون الرّشید (پنجمین خلیفه عبّاسی) در گفتگویی، با امام كاظم ـ علیه السّلام ـ سخن را چنین ادامه داد و به آن حضرت خطاب كرده و گفت: شما در بین عام و خاص ، روا دانسته‌اید تا شما را به رسول خدا ـ صلّی الله…