صفحه آرشیو

سخن خلفا ثلاثه در منقبت امام علی

سخن خلفا ثلاثه در منقبت امام علی

سخن خلفا ثلاثه در منقبت امام علی خلاصه پرسش آیا ابوبکر بن أبی قحافه، عمر بن خطاب و عثمان بن عفان(خلفای ثلاثه) در منقبت امام علی(ع) سخنی گفته‌اند؟ پرسش لطفاً احادیث و روایاتی از منزلت حضرت علی(ع) نزد خلفای قبل…