مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: سلیمی، بشیر

شیعه شناسی

شیعه شناسی

شیعه شناسی
مشخصات کتاب:
سرشناسه : سلیمی، بشیر، ۱۳۶۰ –
عنوان و نام پدیدآور : شیعه شناسی ، آشنایی با مذاهب اسلامی ، وحدت اسلامی و پاسخ به شبهات: ( سلسله جلسات حجت الاسلام و المسلمین دکتر بی آزار شیرازی ) / گردآوری و تنظیم بشیر سلیمی؛ [ برای اداره آموزش کارگزاران سازمان حج و زیارت ].
مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر ،۱۳۸۸٫
مشخصات ظاهری : ۱۹۶ص.
شابک : ۱۵۰۰۰ریال: ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۰-۲۰۲-۸
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : کتابنامه: ص۱۹۱-۱۹۶ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : شیعه شناسی
موضوع : امامت — جنبه های قرآنی
موضوع : شیعه — اصول دین
شناسه افزوده : بی آزار شیرازی، عبدالکریم ، ۱۳۲۳ –
شناسه افزوده : سازمان حج و زیارت. اداره آموزش کارگزاران
رده بندی کنگره : BP239 /س۸۴ ش۹ ۱۳۸۸
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۵۳
شماره کتابشناسی ملی : ۱۸۶۴۴۱۲
ص:۱

عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ هدف از تألیف این کتاب؛ بسمه تعالی؛ مقدمه؛ درس نخست شیعه از منظر قرآن و حدیث؛ درس دوم تفاوتهای امامت و سیره حاکمان و فعالیتهای حضرت علی علیه السلام در زمان خلفای راشدین؛ درس سوم اثبات امامت ائمه؛ صحابه و موضع شیعه در مورد نقل حدیث از ایشان؛ درس چهارم مذاهب و جریانهای شیعی در طول زمان؛ درس پنجم مذاهب اهل سنت؛ درس ششم پاره ای از موارد اختلافی بین فریقین؛ درس هفتم توسل و وسیله؛ درس هشتم پاسخی به کتاب منهاج السنه / ابن تیمیه؛ درس نهم وحدت اسلامی گامی فراتر از تقریب از دیدگاه امام خمینی (ره)

ادامه مطلب »