صفحه آرشیو

سنن ابن ماجه

صحاح سته؛ سنن ابن ماجه

صحاح سته؛ سنن ابن ماجه ۳ـ سنن إبن ماجه عنوان اصلى: «السنن»، که آنچه بر زبانهاست همان «سنن ابن‏ماجه» است.() «مزى» در «تهذیب الکمال» مى‏گوید: «...صاحب کتاب السنن...». گردآورنده آن: «ذهبى» او را چنین معرفى کرده است: «محمد بن یزید، الحافظ…