صفحه آرشیو

سید مرتضی

سید مرتضی

رحلت استاد علما سید مرتضی علم الهدی

دانشمند بزرگ و نابغه قرن چهارم و پنجم، مرحوم " سيد مرتضی" در ماه رجب سال 355 هجری قمری در شهر بغداد ديده به جهان گشود. او از خانواده ای بسيار شريف بود، نسب وی با پنج واسطه به امام هفتم حضرت موسی بن جعفر(ع) كه در سال 183 هجری به شهادت…