مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: سیره امام حسن

قطع رابطه با دشمن

معاویه که مروان بن حکم را فرماندار مدینه قرار داده بود روزی برای او نامه نوشت که دختر عبداللّه بن جعفر(برادر زاده امیر المؤ منین

ادامه مطلب »