صفحه آرشیو

شانزدهم

تقویم شیعه شانزدهم ذی القعده

تقویم شیعه شانزدهم ذی القعده ۱- ولادت «صاحب ابن عُبّاد» (۳۲۶ هجری قمری) ۲- رحلت آیت الله «شیخ حسین دین محمدی» (۱۳۷۶ هجری قمری) ۳- رحلت آیت الله «شیخ علی جواهری» (۱۴۱۵ هجری قمری) --- ۱- ولادت «صاحب ابن عُبّاد» (۳۲۶ هجری قمری)…

تقویم شیعه شانزدهم شوال

تقویم شیعه شانزدهم شوال ۱- آغاز غزوه حمراء الاسد (۳ هجری قمری) ۲- رحلت «علامه شیخ عبدالله مامقانى» (۱۳۵۱ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله «میرزا علی اکبر مرندی» (۱۴۱۴ هجری قمری) --- ۱- آغاز غزوه حمراء الاسد (۳ هجری قمری) یک روز پس از…