صفحه آرشیو

شاگردان

شاگردان

امام هادى و حوزه حدیثى قم

پس از شهادت امام محمد تقى (ع) به سال 220 هجرى فرزند بزرگوارش امام هادى (ع) به امامت رسيد و انوار امامتش بر جهان اسلام پرتو افکند. زمامداران بغداد و سامرا در زمان امامت آن بزرگوار عبارت اند از: معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعين و معتز.از اين…