صفحه آرشیو

شبهات تقلید

چرا نظرات مراجع تقلید در مورد یک مسأله متفاوت است؟

سؤال: چرا نظرات مراجع تقلید در مورد یک مساله متفاوت است؟ مگر اسلام یکی نیست؟ پاسخ: اسلام، دینی است شریف که از دو منبع اصلی قرآن و سنت (روایات صحیحه) برداشت می شود. در زمان حیات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، زمانی که در فهم…