صفحه آرشیو

شبهات حکومتی

تبیین نظریه اندیشه حکومت دینی و پاسخ به چند شبهه

آیت‌الله عباس کعبی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری در نظریه حکومت دینی در عصر غیبت، چند مسئله قابل طرح است؛ مسئله اول این است که دولت اسلامی جزء احکام اولیه اسلام است. مسئله دوم آن است که فقیه با کفایت، مدیر،…